Нашите продукти

Пневмотранспортни инсталации

Пневнотранспортни системи

Консулт Инженеринг – КИМ проектира, доставя и монтира пневмотранспортни инсталации за улавяне, транспортиране и събиране на ситни дървесни отпадъци. Всяка инсталация се проектира според конк...

Прочети повече