Нашите продукти

Пневнотранспортни системи

Всички продукти

Консулт Инженеринг – КИМ проектира, доставя и монтира пневмотранспортни инсталации за улавяне, транспортиране и събиране на ситни дървесни отпадъци.

Всяка инсталация се проектира според конкретния случай, като се вземат предвид разположението на отделните машини, количеството на отделяния от тях дървесен отпадък, както и технологичния процес на производство.

Проектираните инсталации осигуряват предвидените за съответните машини дебити и скорост на засмукване. Вземат се предвид и хигиенно санитарните норми за запрашаемост, при спазване изискванията на противопожарните органи.

Изпратете запитване