Услуги

Услуги

Консулт Инженеринг – КИМ е инженерингова фирма, развиваща дейността си в сферата на мебелната и дървообработващата промишленост. Фирмата извършва консултации, предпроектни проучвания и изготвя инвестиционни проекти по части:

  • Технологична
  • Отопление и вентилация
  • Електро

За всички изготвени проекти, Консулт Инженеринг – КИМ извършва инженеринг и контрол повреме на изпълнението. Всички специалисти работещи към фирмата са лицензирани от "Камарата за инвестиционно проектиране" с пълна проектантска правоспособност.