Полезни връзки

Полезни връзки

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост в България
http://www.timberchamber.com/

Лесотехнически университет
www.ltu.bg

Българско търговско промишлена палата
http://www.bcci.bg/bulgarian/

Международен изложбен център
www.bulgarreklama.com

Международен панаир Пловдив
http://www.fair.bg