За фирмата

Фирмен профил

"Консулт Инженеринг – КИМ" е основана през 1992 година. Регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно търговския закон на Република България. Фирмата развива дейността си в сектора на дървообработващата и мебелна промишленост.

"Консулт Инженеринг – КИМ" е специализирана в разработването на предпроектни проучвания, изготвянето на технологични проекти, достаква, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване в това число пневмотранспортни инсталации, бункери за отпадъчна дървесина, циклони, тъканни ръкавни филтри, транспортни съоръжения, машини и инсталации за рециклиране на отпадъчна дървесина и др.

От месец Март 2007 г. "Консулт Инженеринг – КИМ" ЕООД има разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000, за което има издаден сертификат от TUV Nord Cert GmbH – Германия.

Фирмата е член на браншовата камера на дървообработващата и мебелна промишленост в България.